تبلیغات
چه کسی گفت خدا شاعر نیست - شعر طنز و شعر جدی راه حلی بکر نیست
شنبه 10 آذر 1397

شعر طنز و شعر جدی راه حلی بکر نیست

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

گفته شد اما مکن باور که قفلی وا شود
خیمه ای از عشق بین کوچه ها بر پا شود
 
این کلید زنگ خورده با تلاشی مستدام
زحمت بسیار می خواهد شبی احیا شود
 
قصه ی اندیشه و تدبیر حرفی تازه نیست
یک تکان ِ صعب می خواهد ، کمرها  تا  شود
 
بین این دیوارها دیوار می کارند باز
جنگل دیوار ها تا کی در اینجا جا شود؟
 
شعر طنز و شعر جدی راه حلی  بکر  نیست
باید از بنیاد   مشکل مطرح و رسوا شود

مردمی دق کرده اند از دست ِ بی تدبیرها
بغض ما  کِی خنده گردد ؟ بخت ِخوش پیدا شود
 
همدلی و همزبانی ، یاری ِ کل لازم است
تا گره ها وا شود درهای رحمت وا شود
 
اکرم بهرامچی