تبلیغات
چه کسی گفت خدا شاعر نیست - رسیده جان مردم بر لب
یکشنبه 15 مهر 1397

رسیده جان مردم بر لب

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

رسیده جان ِ مردم بر لب از دست ِ گرانی ها
خداوندا  بزن بر فرق ِ   این    نامردمانی ها
 
و آیا مرتکب گشتند جُرمی مردم ِ خاطی ؟؟؟؟؟//
سزاوار چنین  حکمی شدند از جانفشانی ها
 
صبوری ،  استواری  جرم مردم بود  ؟یا اینکه
شبیه شیوه ی افلاکیان ها ؟؟؟// آسمانی ها؟؟
 
رسیده جان مردم بر لب ، اما  کو طبیب درد؟
که درمانی ببخشاید کمی   با همزبانی ها
 
همیشه دفتر تاریخ  تکرار همین متن است
به جا هرگز نماند ظلم  ِ ظالم  در تبانی ها 
 
زمستان می روَد   می ماند اما روسیاهی ها
به روی  صورتِ  مکارها ......  نامردمانی ها ........

اکرم بهرامچی