جمعه 20 بهمن 1396

شاهکار خلقت انزلی

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    در شکوه ِ   زمزم ِ  تالاب ،  قایق می رود
لا به لای جنگل ِ  گیلان ، میان آب ها

لحن قایقران که میخواند دلش را  یک نفس
ضجه دارد از غم ِ  نیزارها ، تالاب ها

انزلی   ای شاهکار خلقت ِ  باران و خاک
سر فراز و سبز باشی عاری از مرداب ها

خاک باران خورده ات را روح دریا  مست کرد
مثل چشمان ِ ِ پلنگان ، فرصت  ِ مهتاب ها

هیچ دستی  موج  ِ گیسوی تو را افشان نکرد
جز خداوندی که خلقت کرد در میناب ها

سجده ی شکر تو را جنگل بجا آورده بود
پای ساحل  زیر چتر ِ آبی ِ محراب ها

قایق از بیداد  می گوید و قانون ِ سراب
با کدامین حکم  می خشکد لب ِ تالاب ها

آبزیان و سبک مرغان عاشق بی پناه
در کجا آرام گیرند از پس ِ سیلاب ها

صولت سردار جنگل مانده  در  ایران  زمین
هست اکنون هم ،  دلاور مردها ، سهراب ها

همت و امداد میخواهد و عزمی راستین
وحدت ایرانیان  مانده است در آداب ها

اکرم بهرامچی