تبلیغات
چه کسی گفت خدا شاعر نیست - شب یلدا(طنز)یادتونه پارسال این موقع ها
پنجشنبه 23 آذر 1396

شب یلدا(طنز)یادتونه پارسال این موقع ها

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

شب یلدا(طنز)یادتونه پارسال این موقع ها

خبر ، پایان ِ تحریم است و خوش باش
که پایان یافت ، بار ِ روی شانه
 
رسیده موسم ارزانی و بخت
رسیده میوه ها هم دانه دانه
 
شب یلدایمان   نزدیک  و باید
خریدی کرد ، ارزان ،  نوبرانه
 
که پایان یافت  تحریم ِ طویل و
گرانی های بی حد در زمانه
 
وقیمت ها   شود  نرخ قدیمی
و باید شد به دکان ها روانه
 
بساط ِ  تخمه و آجیل یلدا
انار ساوه و شام ِ  شبانه
 
   اجاره منزل از این پس شود مفت
بهای آب و برق و گاز خانه
 
       بهای خود رو و بنزین و گاز است
      بهایی مفت و ارزان  ،  بی بهانه
 
 خدایا جور شد با این خبرها
فراهم گشته، خوشحالیم الانه
 
همین فردا قرار ِ ما به بازار
لب خندان ما پر از ترانه
 
ولی ترسم    که فردا   توی بازار
کسی گوید به لحنی عامیانه
 
شتر در خواب   بیند پنبه دانه
گهی لف لف خورََد، گه دانه دانه
 
اکرم بهرامچی