دوشنبه 24 مهر 1396

نسل درد

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

 

'گفتند  زر می بارد از این آسمان  ، خاموش

ای دست های خالی  و بی خانمان،  خاموش

 

سال جهاد اقتصادی  سال خوشحالیست

ای بغض های گیر در حلقوممان ،خاموش

 

بازار ِ  ارز و بورس غوغا می کند هر روز

مثل ِ  همین غوغای فقر و درد و نان ، خاموش

 

تقسیم شد انسان  میان ِ  وسعتی هموار

چون پله های  ممتد یک نردبان ،خاموش

 

ما از نژاد  خاک ،  آنها   از  نژاد  ِ   زر

سیلی بزن بر گونه های زردمان ، خاموش

 

گِرد است دندان هایشان  هنگام  همیاری

بگذار در حلقوم ِخشکت استخوان، خاموش

 

 

ما نسل دردو زخم ،  آنها   نسل  ِ  ابریشم

فرق است اینجا بین نسل ِ  این و آن ، خاموش

 

رگهای ایشان  خون ِ  سرخ ِ گرم میخواهد

رگهای ما خشکیده در دیروزمان ،خاموش

 

اکرم بهرامچی