چهارشنبه 11 مرداد 1396

پابوس محضر پاک امام رضا(ع) با رباعیات

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

در محضر شمس طوس  ، سر داده دلم
از عالم ِ  بیخودی   خبر داده دلم
پر بسته به پابوس ِ رضا ،باید رفت
اینگونه   کبوترانه    پر داده دلم
-------------------------------------------------------
از لطف تو قسمتم شده  ذکر ِ دعا
یاهو زده ام پر شدم از رضا  رضا
ای دل ،  تو و شمس طوس وخلوتگه عشق
انوار بهشت است ز ِ  اسرار خدا
---------------------------------------
از فیض کرامتت پر از باده شدم
شوریده لب از سفسطه آزاده شدم
آهوی رمیده ام که در مکتب تو
از روز ازل رام شدم ،  زاده شدم
------------------------------------------
تا چنگ زدم  به  ذکر  مینای دعا
الطاف ِ  شفا شامل ِ  دل شد به خدا
دل ، کبوتر ِ جلد ِ کراماتت شد
بسته است پر و بال دلش را به رضا
----------------------------
دور سر ِ گنبدت دعا می رقصد
در زمزمه ها، خدا خدا ،می رقصد
آقا تو چه قدر عشق قسمت کردی؟
اینگونه  رباعیات ِِ ما می رقصد
-----------------------------------------
ایکاش همیشه  در حرم  هو بکشم
دور حرَمَت  مناره را بو بکشم...
در متن ضریح      مثل ِ  پرگار،  مدام
با کلک ِ خیال ،شکل ِ آهو بکشم
-------------------------------------------
 ما غرق دروغ ،شیک و پیک آمده ایم
انگار،  به قصد پیک نیک آمده ایم
آقا تو ببخش  ، جوجه ها   نادانند
زائر شده ایم، جیک و جیک آمده ایم
-----------------------------
افسوس همیشه  جیب من خالی بود
سهم ِ من از این زمانه پوشالی بود
هی نذر ِ تو را کردم و اَرزن نخرید
این دست که وقف ِ کار و حمالی بود
---------------------------------------------
 
یک رشته ی تسبیح و یک سجاده
سوقات و زیارت و دعا و جاده
تصویر ِ  تمام زائران دور ِ حرم
در آینه ی   کبوتران   افتاده
---------------------------------------------
باران زده  بوسه بر هیاهوی ضریح
پیچیده خدا به دور ِ گیسوی ضریح
یک دست گناه و دست دیگر تسبیح
شرمنده ام از نگاه ِ آهوی ضریح
 
 اکرم بهرامچی