تبلیغات
چه کسی گفت خدا شاعر نیست - شاخه ی معصوم
یکشنبه 1 مرداد 1396

شاخه ی معصوم

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

در ره پیدا شدنم ، گم شدم
     زائر میعادگه  قم شدم

آمده ام در ره ِ راز و نماز
   سر بدهم،  دل بدهم  ، سر فراز

جرعه ای  از غربت کوثر به راه  
    سر کشم از نام  رضا شامگاه

جرعه ای  از جام عَطورش دهد 
         جام زلالی ز طهورش دهد

شاخه ی معصوم و عطور رضاست
      بارگهَ ش ،  جلوه ِگه ِ کبریاست

بارگهَش  مجمع  ِ راز و نیاز
درب ِ  ضریحش به سجود است باز

زائر این بارگهَم چون گدا
 واله و افتاده  و زار و رها

 زائر بانوی ولایت  شدم
 زمزمه خوان،   محو بلاغت  شدم

زائر معصومه  حبیب رضاست
   قم نفس  ِ مشهد و عرش خداست 
               

«شیعه» به معصومه  مباهات کرد
  عرش  در این عرش مناجات کرد

گلشن شیعه است شکوفا ترین
 عطر رضا ریخته درنبض دین

قم  ز وجودش شده گلزار مست
    عطر  بهشت است  در این بادیه ست

هر که در این قبله  ز معصومه گفت
      گل به لبش آینه بندان  شکفت

حجب و حجاب است به نامش جلی
      اوست چو زهرا به یقین منجلی

اوست که معصوم  دو عالم شده ست
ورد ِ  لب عالم و آدم شده ست

آمده ام   زائر کویش شوم    
        شاعر شوریده ی  رویش شوم

نذر  مرا کاش اجابت کند
         یک نظر لطف عنایت کند

گرد حَرَم تا شده ام مبتلا
   او شده درمان و شفیع و شفا

 اکرم بهرامچی