چهارشنبه 30 فروردین 1396

ای بت عیار

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

 

خداوند منی

 

تو همان کهنه دلیلی   گل  لبخند منی

که در آئینه ی  تقدیر  خوشایند  منی

 

جرعه ای ناب ، شرابی که در این دیر خراب

شاعری ،نغمه زنی ، ذات هنرمند منی

 

بکشی یا بنوازی  همه از خوبی توست

بنواز ای بت عیار که  دلبند منی

 

خواب و بیداری من بسته به فرمان تو شد

توتعابیر  غزلهای  غزلخند ِ منی

 

گردش چشم تو   روح و دل و جان  را برده ست

از تو آباد و خرابم  که تو  آوند  منی

 

از سر گنبد اسرار تو بر خاک شدم

ای که تنها تو سر آغاز و خداوند منی


اکرم بهرامچی