تبلیغات
چه کسی گفت خدا شاعر نیست - در فلق بود که برگشت سوار
چهارشنبه 8 دی 1395

در فلق بود که برگشت سوار

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

در فلق بود که می دید سوار........

 خانه ای پیدا نیست

وسعت عاطفه ها تنگ تر از روزنه ها........

 کوچه ها یی بن بست...

و خیابان تاریک...........

کوچه باغی که در آن خاطره ها گل میکرد

 بستر یخ زده ای بود نمور........

کوچه باغی در گور....... .

دشمن و دوست در این مهلکه درهم شده بود

 در فلق بود که برگشت سوار

 از مسیری که افق هایش در مِه گم بود.....

اکرم بهرامچی