تبلیغات
چه کسی گفت خدا شاعر نیست - من هنوز بزرگ نشده ام
پنجشنبه 12 فروردین 1395

من هنوز بزرگ نشده ام

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

بعضی وقت ها
 با خودم فکر میکنم
 درونم چرا هنوز کودک است
 و نگاهم هنوز مات و مبهوت
 آدمها هرگز بزرگ نمی شوند
 پیر نمی شوند
 این پوست و موی پژمرده و کدر
مال من نیستند
 برای فریب آینه در من روئیده اند
برای اینکه رسم زمانه را به جا بیاورند

یا شاید برای اینکه
 مرا متقاعد کنند و بگویند
پایان عمر
 نزدیک است
اما
من هنوز بزرگ نشده ام

اکرم بهرامچی