تبلیغات
چه کسی گفت خدا شاعر نیست - عشق
شنبه 7 فروردین 1395

عشق

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

نگاه کن
حس کن
شبیه ِ هیچ سیاره ای
 که در مدار هزاران مدار
 چرخ می خورَد
نیستم.......
چرخان ترین نبض ِ متبلورم
وضربانم به هیچ ثانیه شماری شبیه  نیست.
فراتر از فراترم
 فراتر از  قفسی به حجم ِ کائنات ..........
فراتر از زمان های  محصور شده
در لابلای فصل های بدون شناسنامه
  تکثیر می شوم .........
 نقطه ی جوش ِ ازل را
ترجمه می کنم.............
من هستم
عشق.....
رقصی ناهمگون
در بطن ِ  حقیقت ِ هستی.
 
 
اکرم بهرامچی