تبلیغات
چه کسی گفت خدا شاعر نیست - پرواز ِ رباعیات نماز
شنبه 24 بهمن 1394

پرواز ِ رباعیات نماز

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

در نیمه ی  شب ، نمازِ  شب، دلچسب است
بر عرش  نشسته باشی و دور از هست
آنگاه ببین دورو بَرت می چرخند
انبوه ِ فرشتگان ِ تسبیح به دست  
----------------------------------
بر بال نماز،  رفته ام آن سو تر
با چادر ِ گلدار ِ  سپید  ِ مادر
با عشق   گره زد به خدا ،  قلبم را
دستان ِِ نماز ِِ  صبح ، هنگام ِ سحر
------------------------------------------

 

وقتی که دلت بهانه سر میگیرد
باران ِ نیاز ،  ِ بیشتر میگیرد
یک قبله و یک مُهر ومحرابی سبز
اینگونه    کبوترانه   پر  میگیرد .
---------------------------------------------
با اشک وضو کن که دلت باز شود
سجاده ی خاک ، عرش ِ پرواز شود
آنگاه   به سوی قبله   لبخند بزن
بگذار نماز ،   نغمه پرداز شود
------------------------------------------------------
اکرم بهرامچی