تبلیغات
چه کسی گفت خدا شاعر نیست - افسوس
شنبه 17 بهمن 1394

افسوس

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

افسوس
هیچ کس

پس از مرگ
 زنده نشد
که
 اگر چنین می شد
انسانیت
 هرگز  در میان موجودات دوپا
نمی مرد

اکرم بهرامچی