چهارشنبه 9 دی 1394

پیام وحدت

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    


     کلاس درس ِعشق است و  قلم های دبستانی
بخوان بر ما محمد از الفبا  مشق ِ  رَبانیقلم در دفتر ِ  اندیشه جوهر از تو میگیرد
و می رقصد به شوقت نُت به نُت  آهنگ ِ روحانیربیع الاول است و  ماه ِ میلاد تو گل باران
 و شوق وحدت و عزت  به آئین مسلمانی

 


ربیع الاول است و چشم ِ  انسان ،منتظر در راه
که این شبها نگاهت را به سمت ما  بگردانی

 


پیام ِ همدلی هایت ،    پیام ِ وحدتِ دلهاست
شد امشب چشممان از نسل ِ شبنم های  بارانی


 


اگر آذر گشسب از نور تو خاموش ماند امشب
خبر دارد که آتش در درونت هست، طوفانی

 


اگر کاخ مدائن در قدم هایت پریشان شد

                                  بلندای  تو را می دید در    آیات قرآنی                    


کلاس درسِ و مکتب خانه ات جاریست چون دریا
     و گوهر  از تو میگیرد صدف  ،از گنج  عرفانی


اکرم بهرامچی