تبلیغات
چه کسی گفت خدا شاعر نیست - معجزه
دوشنبه 25 آبان 1394

معجزه

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

باید برای معجزه باران ببارد
بر دشت های خشک  ،امشب   بی بهانه

بر دستهای پر نیاز  و خالی ِ محض
بر گونه های خیس از اشک ِ شبانه


باید برای معجزه  دست  ِخداوند
در  دستهایم گرمی ِ  پیوند گیرد

باور کنم اعجاز را بی قید و بی شرط
باور کنم لطف ِ خدا را عاشقانهامشب که دلتنگم خدا دور و برم نیست
یا من نمی بینم ......نمیفهمم..... و شاید

هست و مرا با مهر در آغوش دارد
نجوای او     اینگونه    می ریزد ترانه

اکرم بهرامچی