تبلیغات
چه کسی گفت خدا شاعر نیست - باز باران
یکشنبه 10 آبان 1394

باز باران

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

باز باران سیل آسا بر زمین بارید تا.........

خشکسالی ها بدل گردد به باغ و سبزه زار....

 گرچه از اقبال بد سقفی به ویرانی شکست.......

تا برای بار چندم سخت گیرد روزگار.........

                                    بهرامچی