تبلیغات
چه کسی گفت خدا شاعر نیست - قفس
دوشنبه 20 مهر 1394

قفس

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

وقتی
 آسمان را
از پرواز  گرفتند
پرنده ماند
 و قفسی
 به حجم ِ نبودن ها...........

اکرم بهرامچی