تبلیغات
چه کسی گفت خدا شاعر نیست - لبخند
پنجشنبه 9 مهر 1394

لبخند

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

زندگی آلبوم ِ آمدن و رفتن ِ ماست

آنچه حوب است همین حادثه ی لبخند است.........

بهرامچی