تبلیغات
چه کسی گفت خدا شاعر نیست - حج
جمعه 3 مهر 1394

حج

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

ای کاش
خداوندی
 گه از مژه به تو نزدیک تر است را
 با دست های سخاوتمندت
 طواف میکردی
داشته هایت را با نداشته های
محرومان  تقسیم می کردی
 
 بار غم و فقر  را
از دوش حتی یک کودک محروم
 برمی داشتی
و امروز در کنار خانواده ات
عشق خداوند  را جشن می گرفتی
ای کاش

اکرم بهرامچی