تبلیغات
چه کسی گفت خدا شاعر نیست - خدا را عاشقانه صدا بزن
چهارشنبه 1 مهر 1394

خدا را عاشقانه صدا بزن

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

عاشقانه صدا بزن

خداوندت را

که
 هر لحظه

بر بندگانش

 بوسه می زند

 و آنان را

در آغوشش می گیرد

اکرم بهرامچی