یکشنبه 22 شهریور 1394

حسرت

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    


 
من که از  روز ازل  تا به ابد  در به درم
عاشقم ، مثل زلیخا ، ز خودمم  بی خبرم
 
کهکشان ها و تمامیت  ِ  این فاصله ها
یک قدم نیست  اگر سوی نگاهت بپرم
 
منم و عشق تو و حسرت و شبهای دراز
راضی ام     گر  بنوازی  به نسیمی ِ سحرم
 
 غزلم قابل ِ  چشمان تو هرگز که نشد
در قصیده ست   که همواره زنی   نیشترم
 
الکی دلخوشم ،  اخبار ِ جهانم تو شدی
که مدام است  ، گزارشگر ی ات  در نظرم
 
گفتی از تلخی ِ آوازه ی  فرهاد شدن
من که شیرین تر از آن کوهکن ِ بی ثمرم
 
دل من   گم شد و چشمان تو پیدایش کرد
به فدای  تو و  چشمان تو، این چشم ِ ترم

 

                                          اکرم بهرامچی