تبلیغات
چه کسی گفت خدا شاعر نیست - به جُرم ِ خاصیت.......
یکشنبه 11 مرداد 1394

به جُرم ِ خاصیت.......

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

دلم تنگ است مثل یک غروب ِ
غبار اندود از یک رُفت و روب ِ
 
همه از دور و بر رفتند تا دور
به آنسوی شمال و آن جنوب ِ
 
تمام عمر صرف ِ  آخرت شد
اگر چه ماند مجموع ِ  ذنوب ِ
 
فقط ای کاش ها مانده ست در دست
و  داغ  ِ حسرت ِ یک روز ِ خوب ِ   
 
ندیدی جنگلی سرسبز می سوخت
به جرم ِ خاصیت  در تکه   چوب ِ
 
اکرم بهرامچی