تبلیغات
چه کسی گفت خدا شاعر نیست - نکته
جمعه 2 مرداد 1394

نکته

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    


خلقت طبیعت لبریز از حکمت خداوند است

 و جلوه های مختلف آن هر یک ارتباط معنوی
و عرفانی خاصی با روح و ذهن انسان ها دارد
هم آموزنده، هم هشدار دهنده ،
 هم عبرت آموز ، هم روح بخش و..................
با ارتباط معنوی و عرفانی عمیق با طبیعت
 به خداوند و راز هستی
بهتر نزدیک میشوید