تبلیغات
چه کسی گفت خدا شاعر نیست - در یک صبح ِ رنگین بال
یکشنبه 14 تیر 1394

در یک صبح ِ رنگین بال

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

عاقبت

روزی تو می آیی
 
و گل را آب خواهی داد

میان ِ  سفره های خالی از نان

عدل خواهی ریخت

تو می آیی

سبد در دست

در یک صبح ِ رنگین بال

لبریز از شکوه ِ سبز ِ  آرامش........

 و دریا و کویر خسته را پیوند خواهی زد......

برای دستهای کوچک و خالیِ   خواب ِ کودکان غمزده

آغوش خواهی شد.....
 
عروسک ،توپ،

شوق ِ بادبادک

فرصت ِ لبخند ها را
 
هدیه خواهی داد

آری عاقبت

روزی تو می آیی..............

اکرم بهرامچی