تبلیغات
چه کسی گفت خدا شاعر نیست - با صور ِ اسرافیل
سه شنبه 19 خرداد 1394

با صور ِ اسرافیل

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

خدا

تو را آفرید

تا عشق را جار بزند

با صور ِ اسرافیل

*******

اکرم بهرامچی