تبلیغات
چه کسی گفت خدا شاعر نیست - آواز قناری ها
یکشنبه 20 اردیبهشت 1394

آواز قناری ها

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

چه فرقی می کند
علف ها
 به یاس ها
حسادت می کنند یا نه .
همیشه علف ها
علف می مانند..............
 و یاس  ها ....................
 همیشه یاس.
کلاغانی که آواز قناری ها
آزارشان می دهد
همیشه سیاه
قارقار  می کنند...............

اکرم بهرامچی