تبلیغات
چه کسی گفت خدا شاعر نیست - و من هنوز.................
پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394

و من هنوز.................

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

صدا هم نزنم می شنوی
قدم هم بر ندارم
به تو می رسم
پشت ِ  پلکهایم  پلک می زنی
 زیر پوستم لانه میکنی
و من  هنوز
سرگردان
و حسرت زده
در فراسوها
به دنبالت می گردم

اکرم بهرامچی