تبلیغات
چه کسی گفت خدا شاعر نیست - دلتنگ
شنبه 29 فروردین 1394

دلتنگ

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

دلتنگ که میشوم
 
حتی باران هم

برایم کافی نیست

میخواهم

 یک اقیانوس ببارم

بر کویری که

در دست بادهای بی رحم ِ  روزگار

 خشک شده است

اکرم بهرامچی