سه شنبه 21 بهمن 1393

قلمم که مست می شود........

   نوشته شده توسط: اکرم بهرامچی    

قلمم که مست می شود
روزهای یخ زده را
 داغ تر می نویسم

وقتی کلمه ها
بدبختی را  لیز می خورند
از دهانشان بخار
قافیه می بندد

بدبختی واژه ایست سنگین
برای وزن های عروضی ِ  زندگی
و خوشبختی
سپید ِ سپید
بدون وزن
بر بال ِ
قلم هایی می نشیند
که  دائما
نوک ندارند..........


اکرم بهرامچی